biuro@brokerhipoteczny.com.pl+48 502 793 858

Kurs kasjerów złotowych i walutowych.

Program zgodny z wytycznymi Narodowego Banku Polskiego.

I. Specyfika kasjera złotowo-walutowego.

II. Procedury bankowo-kasowe obowiązujące pracowników na stanowiskach kasjerskich.

III. Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych.

IV. Metody zabezpieczeń banknotów EUR, GPB, CHF, PLN, USD, oraz innych wybranych walut.

V. Fałszerstwa znaków pieniężnych:rodzaje i techniki fałszerstw.

VI. Identyfikacja banknotów autentycznych i falsyfikatów.

Szkolenie

CEL: wykształcenie prawidłowych umiejętności oraz wymodelowanie i przygotowanie nowych kadr do pracy na stanowiskach związanych z obsługą kasową.

DLA kogo: pracownicy i osoby przewidziane do pracy na stanowskach związanych z obrotem gotówkowym (kasjerzy, kasjero-dysponenci).

KORZYŚĆ: wykład , ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia interaktywne, konsultacje.Zakończenie egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawniającym do wykonywania zawodu

Materiały dydaktyczne

Banknoty i falsyfikaty.

Oryginalne banknoty PLN, EUR, USD (wszystkich emisji) GBP, CHF. Falsyfikaty banknotów i monet wszystkich znanych typów.

Autorskie materiały

Autorska książka trenera pt: " Wszystko o banknotach ".

Sprzęt do badania

Urządzenia do badania zabezpieczeń : lampy UV, czytniki podczerwieni, magnetyzm, lupy.Powiekszenia szczegółów banknotów w pokazie multimedialnym.

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone metodą aktywnych ćwiczeń. W każdym z modułów uczestnicy działają na studium przypadku. W części teoretycznej aktywne ćwiczenie symulujące pracę na stanowisku kasowym uwzględniające zachowanie, zatrzymanie falsyfikatu, wymianę banknotów zniszczonych. W części praktycznej ćwiczenia na grupach banknotów i monet udostępnionych każdemu uczestnikowi mające na celu wykształcenie właściwego sposobu pracy z banknotami.

Rekomendacje

Aktywnie współpracujemy w zakresie szkoleń z wieloma instytucjami. Prowadzimy wykłady w szkołach bankowości i finansów. Poniżej znajdziecie Państwo rekomendacje. Zapraszam.

Informacja

Zapotrzebowanie na tego typu szkolenia wzrasta z roku na rok. Fałszerze dysponują coraz nowszymi technologiami i fałszerstwa coraz trudniej wyłapać. Pełną informację dotyczącą szkolenia Kasjerów złotowych i walutowych znajdziecie Państwo w formie pdf klikając na poniższy przycisk Szkolenie. Zgłoszenia dotyczące szkoleń prosimy kierować bezpośrednio na adres email naszego biura. Poinformujemy Państwa o najbliższych terminach organizowanych szkoleń i wykładów. Zapraszamy.

Szkolenie